Jak dobrać właściwy typ masztu lub wieży do mojego zestawu anten?
Maszty kratownicowe i praca z aluminium to nasza specjalność

Jak dobrać właściwy typ masztu lub wieży do mojego zestawu anten?

Zarówno maszty jak i wieże są bardzo odporne na obciążenie ich w osi pionowej.  Klienci często pytają nas czy maszt uniesie określoną w kilogramach ilość sprzętu. Odpowiedź jest prawie zawsze twierdząca, ponieważ dla statyki konstrukcji masztowych dużo większe od ciężaru znaczenie ma powierzchnia boczna zainstalowanych anten. Maszt działa jak żagiel generując duże siły wyrywające na pionizujących go linach. Siły te odchylają maszt od pionu. Cechą poprawnie zaprojektowanej konstrukcji jest to że odchylenie nie może przekroczyć  1:100 wysokości konstrukcji przy maksymalnej prędkości wiatru charakterystycznej dla strefy wiatrowej w której konstrukcja jest zainstalowana.

Z powyższego wywodu wynika że dla nas jako producentów kluczową informacją jest przewidywana strefa wiatrowa i całkowita powierzchnia boczna planowanych aten.

Otwórz rozmowę
Potrzebujesz wsparcia?
Scan the code
Zespół Wsparcia AluPro
Witaj 👋
W czym możemy Ci dzisiaj pomóc?!