Fundamenty do Wież i Masztów Telekomunikacyjnych
Maszty kratownicowe i praca z aluminium to nasza specjalność

System Fundamentowania Masztu MB-1 – (podstawa zakopowa)

System fundamentów stalowych masztowych to połączenie kotew gruntowych GA-1 i podstawy masztowej MB-1. Rozwiązanie to ma szereg zalet bijących na głowę inne metody fundamentowania masztów. Po pierwsze fundamenty można transportować zwykłym samochodem dostawczym i są relatywnie lekkie. Niska masa powoduje, że można je instalować w wykopie ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu. Stalowa prefabrykowana konstrukcja powoduje, że można gotowy zasypany fundament obciążyć natychmiast po jego wykonaniu (szybka instalacja masztu). Fundamenty tej serii podobnie jak wszystkie inne - nie powinny być stosowane w glebach o wysokiej plastyczności (gliny, iły) bez wymiany lub ulepszenia gruntu. Przy gruntach spoistych kotwa GA-1 może pracować pod powierzchnią wód gruntowych - należy jednak pamiętać wtedy o uwzględnieniu spadku masy balastującej ziemi o wyporność wody (zgodnie z prawem Archimedesa) i skompensować to głębokością instalacji kotwy. System Fundamentowania MB-1/GA-1 nadaje się tylko do masztów telekomunikacyjnych i nie służy do fundamentowania wież.


System Masztowych Kotew Gruntowych to:

 • Szybka jednodniowa instalacja,
 • Tyko dla masztów (nieprzydatne dla wież),
 • System składa się z jednej podstawy MB-1 i zestawu kotew GA-1 (zależnie od rozkładu lin),
 • Dla wysokich obciążeń zalecamy posadowienie podstawy MB-1 na płycie z suchego betonu, wyrównanej i zagęszczonej,
 • MB-1 wytrzymuje do 11 ton na ściskanie,
 • GA-1 wytrzymuje 5 ton siły na wyrywanie przy głębokości zakopu trzy metry. Siła rośnie wraz z głębokością,
 • Kompatybilny z wszystkimi masztami do wysokości 40 metrów,
 • Istnieje możliwość zastosowania wzmocnionej wersji kotwy do masztów o wysokości do 120 metrów. Detale - pomoc techniczna AluPro,
 • Rozwiązanie mało zależne od typu gleby, szczególnie kotwa GA-1
 • Kotwy powinny być montowane powyżej poziomu wód gruntowych, lub należy przyjąć stosowne korekty w obliczeniach głębokości posadowienia kotew o wypór wody


GA-1 zestaw zawiera:

 • 1 kotwa koszowa
 • 1 pręt o średnicy fi 20 i długości 4 metry
 • 1 zestaw uchwytów do lin odciągowych
 • uwaga - equalizer (element złączny do lin odciągowych) nie jest elementem zestawu


MB-1 zestaw zawiera:

 • 1 podstawę
 • 4 śruby i nakrętki do stopy wahliwej masztu


Karta Katalogowa:


Podstawowe informacje techniczne:


Model KotwyMateriałWymiary WxH [mm]Maksymalna Siła Wyrywająca / Wciskająca *Waga [kg]Waga szablonu [kg]Kompatybilność z masztami**
MB-1 Podstawa S235 oc. ogniowy1000x120011 ton na płycie z chudego betonu1200-200060maszty do 40 metrów - wszystkie typy
GA-1 Kotwa S235 oc. ogniowy500x500 - pręt 4 metry fi 205 ton (wyrywanie dla minimalnej głębokości 3m)2800-320045maszty do 40 metrów - wszystkie typy

* Wartości dla optymalnych warunków glebowych (gleba nieplastyczna)

** Sugerowane zastosowanie dla optymalnych warunków glebowych. Zalecamy stosowanie płyty z suchego betonu pod podstawę MB-1 dla wysokich obciążeń i w szczególności przy glebach plastycznych


Multimedia:


aktualizacja ceny 2019-10-22, ceny netto

Opcje produktu
Kombinacja wariantów produktu jest niedostępna

Cena: 1758.00 PLN

System Fundamentowania Masztu GA-1 (kotwa zakopowa)

System fundamentów stalowych masztowych to połączenie kotew gruntowych GA-1 i podstawy masztowej MB-1. Rozwiązanie to ma szereg zalet bijących na głowę inne metody fundamentowania masztów. Po pierwsze fundamenty można transportować zwykłym samochodem dostawczym i są relatywnie lekkie. Niska masa powoduje, że można je instalować w wykopie ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu. Stalowa prefabrykowana konstrukcja powoduje, że można gotowy zasypany fundament obciążyć natychmiast po jego wykonaniu (szybka instalacja masztu). Fundamenty tej serii podobnie jak wszystkie inne - nie powinny być stosowane w glebach o wysokiej plastyczności (gliny, iły) bez wymiany lub ulepszenia gruntu. Przy gruntach spoistych kotwa GA-1 może pracować pod powierzchnią wód gruntowych - należy jednak pamiętać wtedy o uwzględnieniu spadku masy balastującej ziemi o wyporność wody (zgodnie z prawem Archimedesa) i skompensować to głębokością instalacji kotwy. System Fundamentowania MB-1/GA-1 nadaje się tylko do masztów telekomunikacyjnych i nie służy do fundamentowania wież.


System Masztowych Kotew Gruntowych to:

 • Szybka jednodniowa instalacja,
 • Tyko dla masztów (nieprzydatne dla wież),
 • System składa się z jednej podstawy MB-1 i zestawu kotew GA-1 (zależnie od rozkładu lin),
 • Dla wysokich obciążeń zalecamy posadowienie podstawy MB-1 na płycie z suchego betonu, wyrównanej i zagęszczonej,
 • MB-1 wytrzymuje do 11 ton na ściskanie,
 • GA-1 wytrzymuje 5 ton siły na wyrywanie przy głębokości zakopu trzy metry. Siła rośnie wraz z głębokością,
 • Kompatybilny z wszystkimi masztami do wysokości 40 metrów,
 • Istnieje możliwość zastosowania wzmocnionej wersji kotwy do masztów o wysokości do 120 metrów. Detale po konsultacji z pomocą techniczną AluPro,
 • Rozwiązanie mało zależne od typu gleby,
 • Kotwy powinny być montowane powyżej poziomu wód gruntowych, lub należy przyjąć stosowne korekty w obliczeniach głębokości posadowienia kotew o wypór wody


GA-1 zestaw zawiera:

 • 1 kotwa koszowa
 • 1 pręt o średnicy fi 20 i długości 4 metry
 • 1 zestaw uchwytów do lin odciągowych
 • uwaga - equalizer (element złączny do lin odciągowych) nie jest elementem zestawu


MB-1 zestaw zawiera:

 • 1 podstawę
 • 4 śruby i nakrętki do stopy wahliwej masztu


Karta katalogowa:


Podstawowe informacje techniczne:

Model KotwyMateriałWymiary WxH [mm]Maksymalna Siła Wyrywająca / Wciskająca *Waga [kg]Waga szablonu [kg]Kompatybilność z masztami**
MB-1 Podstawa S235 oc. ogniowy1000x120011 ton na płycie z chudego betonu1200-200060maszty do 40 metrów - wszystkie typy
GA-1 Kotwa S235 oc. ogniowy500x500 - pręt 4 metry fi 205 ton (wyrywanie dla minimalnej głębokości 3m)2800-320045maszty do 40 metrów - wszystkie typy

* Wartości dla optymalnych warunków glebowych (gleba nieplastyczna)

** Sugerowane zastosowanie dla optymalnych warunków glebowych. Zalecamy stosowanie płyty z suchego betonu pod podstawę MB-1 dla wysokich obciążeń i w szczególności przy glebach plastycznych


Multimedia:


aktualizacja ceny 2019-10-22, ceny netto

Opcje produktu
Kombinacja wariantów produktu jest niedostępna

Cena: 1164.00 PLN

Śruby Gruntowe

Śruby gruntowe są znane w Europie od wczesnych lat osiemdziesiątych, choć nigdy nie zdobyły popularności w Polsce. Ten wyjątkowy system fundamentowania ma kilka niezaprzeczalnych zalet. Śruby w przeciwieństwie do rozwiązań betonowych nie wymagają koparki i wykopu, instaluje się je dość szybko (kilkanaście minut sztuka) i można obciążać je natychmiast po wkręceniu. Sprawdzają się doskonale tam gdzie nie można wjeżdżać ciężkim sprzętem lub prace nad architekturą krajobrazu już się zakończyły (ogrody, tereny zielone). Śruby dość często stosuje się jako fundamentowanie lekkich konstrukcji garażowych, altan, pomostów, obiektów małej architektury, latarń. AluPro ma dobre doświadczenia w używaniu śrub gruntowych jako niedrogiego i efektywnego sposobu fundamentowania małych i średnich wież oraz masztów telekomunikacyjnych. Nasze wewnętrzne testy wykazały że dwumetrowej długości śruba gruntowa osadzona w nienajlepszy, wzruszonym przez budowę gruncie jest w stanie przenieść siłę na wyrywanie na poziomie 1,2 tony. Wadą fundamentowania śrubami gruntowymi jest właśnie niejednorodność gruntu, w związku z czym śruby mają spory rozrzut sił które są w stanie przenieść. Śrub gruntowych nie należy stosować w glebach gliniastych, oraz w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych. Dobrą tradycją jest wykonanie testu obciążeniowego śruby do poziomu wymaganego przez daną konstrukcję. AluPro posiada sprzęt i doświadczenie pozwalające na wkręcanie śrub jak i prowadzenie testów obciążeniowych z pomiarem realnej siły.

Cechy śrub gruntowych:

 • Mogą być stosowane zarówno do wież jak i masztów,
 • Ekspresowa instalacja – około 3 godzin na wieżę (2 lub 3 osoby),
 • Nie ma potrzeby stosowania koparki lub ciężkiego sprzętu,
 • Wysoka efektywność kosztowa,
 • Nie można stosować gdy poziom wód gruntowych jest wyższy niż długość śruby,
 • Nie stosować w glebach plastycznych w tym w glinie,
 • Materiał – stal ocynkowana ogniowo S235,
 • W dobrych warunkach glebowych śruby wytrzymują około 10 ton na wyrywanie (GS76-200),
 • Zaleca się przeprowadzenie testu śruby na siłę wyrywającą (zrywającą gwint) - AluPro S.C. świadczy taką usługę,
 • Dodatkowe informacje dla inżynierów statyków, lub architektów na życzenie,


Podstawowe informacje techniczne:


Model ŚrubyMateriałŚrednica rury [mm] x ścianka [mm]Średnica kołnierza [mm] x grubość [mm]Długość [mm]Grubość gwintu [mm] x szerokość [mm] x skok [mm] Waga [kg]Kompatybilność z wieżami ***
GS50-160S235 ocynkowane51x3126x1016003 x 10 x 507max T500-12, max T1000-8
GS76-200S235 ocynkowane76x3148x1520003 x 15 x 5014max T500-16, max T1000-12
GS89-240S235 ocynkowane89x5212x1524003 x 18 x 5029max T500-20, max T1000-16

 *** Sugerowana kompatybilność dla optymalnych warunków glebowych, zawsze należy skonsultować się z architektem, wykonać badanie geologiczne lub test na wyrywanie (w ofercie AluPro)


Multimedia:


aktualizacja ceny 2019-10-22, ceny netto

Opcje produktu
Kombinacja wariantów produktu jest niedostępna

Cena: od 850.00 PLN

Kotwy do betonu serii AFL

Kotwy do betonu serii AFL służą jako element kotwiący do fundamentów wieżowych żelbetowych lanych na mokro. Uproszczona konstrukcja i ekonomiczna cena jest mile widzaną cechą. Konstrukcja przewidziana do płyt i bloków litych o kształcie prostopadłościanu. Kotwy przewidziane do wież lekkich i średnich (do 24 metrów wysokości)


Podstawowe informacje:

 • System głównie stosowany do fundamentowania konstrukcji wieżowych,
 • Wspólna długość wszystkich kotew równa 1200 mm (na zamówienie inne wersje),
 • Do zastosowania w fundamentach lanych zbrojonych płytowych,
 • Kompatybilność: T500-4 aż do T1000-24


Karty katalogowe:


Podstawowe informacje techniczne:

Model KotwyMateriałMaksymalna Szerokość [mm]Maksymalna Długość [mm]Kołnierz [mm]Rura Główna [mm]Waga [kg]Kompatybilność z wybranymi wieżami
AFL-1S235 stal2001200126x10 - 6 otworów54x59T500-8 : T500-16, T1000-8 :T1000-16
AFL-2S235 stal4001200170x15 - 6 otworów76x6,323T500-16 : T500-24, T1000-16 : T1000-24


Multimedia:


aktualizacja ceny 2019-10-22, cena netto

Opcje produktu
Kombinacja wariantów produktu jest niedostępna

Cena: od 472.00 PLN

Kotwy do Betonu serii AFH

Kotwy do betonu serii AFH służą jako element kotwiący do fundamentów wieżowych żelbetowych lanych na mokro. Masywna konstrukcja powoduje że kotwy tej serii stosowane są do wież ciężkich do 45 metrów wysokości. Konstrukcja przewidziana jest do fundamentowania płytą głęboką przykrytą balastem z ziemi z wypuszczonymi słupkami betonowymi okalającymi prętową część kotwy. Takie rozwiązanie fundamentowania jest ekonomiczne - ograniczając zużycie betonu i zastępując go masą ziemi użytą balastowo (detale i wizualizacje w kartach katalogowych)


Podstawowe informacje:

 • System głównie stosowany do fundamentowania konstrukcji wieżowych,
 • Do zastosowania w fundamentach lanych zbrojonych płytowych,
 • Kompatybilność: T1000-28 aż do T1000-45


Karty katalogowe:


Podstawowe informacje techniczne:


Model KotwyMateriałMaksymalna Szerokość [mm]Maksymalna Długość [mm]Kołnierz [mm]Rura Główna [mm]Waga [kg]Kompatybilność z wybranymi wieżami
AFH-1S235 stal6001200212x15 - 6 otworów101,6x6,3 lub pręt fi 4038T1000-24 : T1000-30 alu
AFH-2S235 stal6001200212x20 - 6 otworów101,6x8 lub pręt fi 5043T1000-30 : T1000-36 alu, T1000-30 stalowa
AFH-3S235 stal6001200240x20 - 6 otworów114x8 lub pręt fi 6054T1000-30 : T1000-45 stalowa


Multimedia:


aktualizacja ceny 2019-10-22, cena netto

Opcje produktu
Kombinacja wariantów produktu jest niedostępna

Cena: od 1198.00 PLN

Fundamenty prefabrykowane betonowe serii EF

Fundamenty prefabrykowane betonowe to jedna z najpowszechniejszych i najtańszych technik fundamentowania wież średniego rozmiaru o wysokościach 28 - 45 metrów, oraz dużych masztów odciągowych. Warto stosować je wszędzie tam gdzie pozawalają na to warunki gruntowe (poziom wody gruntowej powyżej podstawy fundamentu, gleba nieplastyczna), oraz tam gdzie do dyspozycji jest łatwo dostępny sprzęt ciężki (HDS, dźwig). Główną zaletą prefabrykatów jest szybki montaż - fundament nawet pod dużą konstrukcję można wykonać zespołem kilku osób w jeden - dwa dni i obciążyć konstrukcją prawie natychmiastowo. Wadą jest dość kosztowna dostawa związana ze sporą masą i objętością, dość trudne umiejscowienie w wykopie, konieczność dość precyzyjnego przygotowania i wyrównania oraz utwardzenia suchym betonem dna wykopu i finalnie ciężkie precyzyjne pozycjonowanie fundamentów względem siebie tak by pasowały później na planowaną i najczęściej już wykonaną konstrukcję wieżową. Ten ostatni argument na szczecie nie odnosi się do masztów odciągowych. Generalnie pracę z fundamentami prefabrykowanymi warto zostawić specjalistycznej ekipie doświadczonej w pracach z tym rozwiązaniem - wciąż wspomniane wcześniej zalety czynią prefabrykaty rozwiązniem pierwszego wyboru w wielu inwestycjach naszych klientów.


Dostępność i sposób instalacji:

 • Czas wytworzenia prefabrykatu: 4 tygodnie,
 • Stan magazynowy zmienny,
 • Produkt jest fabrycznie zabezpieczony przeciwwodnie,
 • Należy instalować powyżej poziomu wód gruntowych,
 • Prefabrykat może być instalowany na powierzchni ziemi i pokryty nasypem,
 • Zawsze należy skonsultować wybór fundamentu i sposób jego instalacji z lokalnym architektem,
 • Dół wykopu wypełnić warstwą 20 cm żwiru, następnie 10 cm warstwą suchego betonu. Beton należy wyrównać w celu stworzenia płaskiej powierzchni pod ustawienie fundamentów,
 • Procedura fundamentowania nie dotyczy prefabrykatów stosowanych jako kotwy odciągowe do masztów,
 • Zawias fundamentowy do wieży jest w komplecie jeśli wieża i fundament zamówione są razem


Multimedia:


Podstawowe informacje techniczne:


Rozmiar FundamentuStal zbrojąca waga [kg]Waga [kg]Średnica podstawy [mm]Wysokość Stożka [mm]Kompatybilność dla masztów*Kompatybilność pod trzon masztu i odciągi**Kompatybilność z wieżami***
EF 115/20031,586011502150do 40 metrówwszystkie wersjeT500 : T1000 do 24 metrów
EF 150/20049,4122015002150do 60 metrówxdo T1000-28
EF 160/23066,3151516002450do 70 metrówxdo T1000-30
EF 180/25081,8183018002450do 90 metrówxdo T1000-36 (do 45 metrów warunkowo)

* dodatkowe dane dostępne dla architektów

** dane o kompatybilności zakładają maksymalne dopuszczalne obciążenie antenami, przeciętne warunki glebowe, poziom wody gruntowej poniżej bazy fundamentu, I strefę wiatrową i oblodzeniową

*** AluPro zaleca obliczenia statyczne i konsultacje z architektem przy każdej instalacji by zapewnić optymalny i bezpieczny dobór wersji fundamentu


aktualizacja ceny 2019-10-22, netto

Opcje produktu
Kombinacja wariantów produktu jest niedostępna

Cena: od 1235.00 PLN

Szablon do Kotew Stalowych Wieżowych serii SKS

Montaż kotew wieżowych serii AFH i AFL w fundamencie betonowym nastręcza pewnych trudności. Kotwy muszą być rozstawione w fundamencie z dość dużą precyzją, a błędów ich rozstawienia po zalaniu fundamentu betonem nie ma już jak poprawić. Wymagana precyzja sięga kilku milimetrów. Rozjazd o więcej niż centymetr znacząco utrudnia instalację wieży, wprowadza w jej konstrukcję wstępne naprężenia wynikające z konieczności naciągnięcia pospawanych segmentów by zniwelować błąd na kotwach. Naprężenia te obniżają nośność wieży i nie są brane pod uwagę w obliczeniach statycznych - generalnie wprowadzając element ryzyka dla całej konstrukcji. Błędy pozycjonowania sięgające kilku centymetrów mogą uniemożliwić montaż standardowej wieży w ogóle. W takim układzie konieczne jest lub przeniesienie kotew w poprawną lokalizację (bardzo trudne), lub zaprojektowanie i wykonanie specjalnych konwerterów niwelujących błąd (kosztowne). Niestety nawet dość precyzyjne ustawienie kotew w zbrojeniu nie gwarantuje sukcesu. W czasie zalewania zbrojenia betonem - napór gęstego materiału zniekształca siatkę zbrojenia i dość łatwo przesuwa kotwy względem siebie (a mówimy o milimetrowej precyzji). Dobrym rozwiązaniem które usuwa znaczną część ryzyka jest zastosowanie szablonów do wież AluPro serii SKS. Pozycjonują one kotwy względem siebie, uniemożliwiając ich migrację względem siebie w czasie zalewania fundamentu, ale również zapewniają poprawne ustawienie otworów pod śruby względem fundamentu i później instalowanego dolnego segmentu wieży. Zastosowanie szablonu powoduje że budowniczy fundamentu musi zapanować nad jednym tylko czynnikiem tj. równoległością płaszczyzny kołnierzy do horyzontu.


Podstawowe informacje techniczne:


Model SzablonuMateriałProfil teleskopowy [mm]Grubość blachy lizaka [mm]Zakres regulacji szablonu [mm]Waga szablonu [kg]Kompatybilność z wybranymi modelami wież
SKS-1S235 Lakier Cynkal40x2 / 35x241200-200019T500-4 do T500-16 i T1000-8 do T1000-16
SKS-2S235 Lakier Cynkal45x2 / 40x262800-320033T500-24 i T1000-24 do T1000-30
SKS-3S235 Lakier Cynkal60x3 / 50x383600-500094Seria T1000 i T2000 powyżej 30 metrów


Multimedia:


aktualizacja ceny 2019-10-22ceny netto

Opcje produktu
Kombinacja wariantów produktu jest niedostępna

Cena: od 870.00 PLN

Fundament Zasypowy Aluminiowy i Stalowy Serii AC

Fundamenty zasypowe są świetną alternatywą dla fundamentowania konstrukcji telekomunikacyjnych za pomocą zbrojonych fundamentów betonowych jak i dla prefabrykatów. Nad fundamentem betonowym mają przewagę szybkości i łatwości instalacji - minimalizując czas spędzony w terenie przez ekipę budowlaną (kwestie pogodowe, koszty delegacyjne). Fundament zasypowy pokonuje też prefabrykaty betonowe - minimalizując ilość koniecznego do użycia sprzętu. Do ich instalacji wystarczy w zasadzie tylko koparka. W przypadku prefabrykatów konieczny jest dźwig lub HDS by wprowadzić prefabrykaty do wykopu a następnie precyzyjnie je względem siebie ustawić. Fundament zasypowy jest w porównaniu bardzo lekki można nim dowolnie operować w dwie osoby. Fundamenty serii AC świetnie działają w obu kierunkach - na wciskanie i wyrywanie.


Cechy fundamentów zasypowych:

 • Dla średniej wielkości wież telekomunikacyjnych do 20 metrów wysokości,
 • Podstawy w kształcie plastra miodu pozwalają po złożeniu uzyskać równoległość uchwytów pod zawias wieży, poprawną odległość między uchwytami, symetrię ustawienia. Zaleca się użycie pierwszej sekcji wieży jako dodatkowego szablonu
 • Płyta dolna demontowana do transportu,
 • Łatwy transport, Stożki można wsuwać jeden w drugi co oszczędza miejsce w znacznym stopniu,
 • Rozmiar płyty dolnej jest dopasowany do konkretnego rozstawu wybranych modeli wieży, dla innych rozstawów dostępne są uchwyty dystansowe
 • Można stosować do wież T1000 i T500
 • Szybka instalacja
 • Materiał stożka AW5754, lub stal S235
 • Materiał płyty dolnej AW6060, AW60603 lub stal S235
 • Waga Stożka: 13 kg – identyczna dla wszystkich modeli - wersja aluminiowa oraz 32,5 kg stal
 • Waga Płyty Dolnej: dane w tabeli (dla wersji aluminiowej i stalowej)


Karty Katalogowe:


Podstawowe informacje techniczne:


Model StożkaMateriałRozmiar Stożka W [mm] H [mm]Średnica Płyty Dolnej [mm]Waga Stożka Alu / Stal [kg]Waga Płyty Dolnej [kg]Kompatybilność z wybranymi modelami wież
AC-1AW6063 / S235 Ocynk800x1600100013/32,516/48T500-12, T1000-4, T1000-8
AC-2AW6063 / S235 Ocynk800x1600160013/32,522/66T500-16, T500-20, T1000-12
AC-3AW6063 / S235 Ocynk800x1600200013/32,532/96T1000-16
AC-4AW6063 / S235 Ocynk800x1600240013/32,548/144T1000-20


Multimedia:


aktualizacja ceny 2019-10-22, ceny netto

Opcje produktu
Kombinacja wariantów produktu jest niedostępna

Cena: od 1915.00 PLN

Ceny netto, NIE zawierają podatku VAT.

W związku z dynamicznymi zmianami cen metali

wszystkie ceny na stronie wymagają potwierdzenia aktualną ofertą

Otwórz rozmowę
Potrzebujesz wsparcia?
Scan the code
Zespół Wsparcia AluPro
Witaj 👋
W czym możemy Ci dzisiaj pomóc?!