AluPro je popredným dodávateľom stožiarov a veží v Poľsku.

Poľské telekomunikácie budujeme s našimi klientmi už 15 rokov. Špecializujeme sa na stavbu hliníkových stožiarov a veží pre sektory WISP, GSM, železnice a Uniformed Services.

Zistite viac →

KTO SME

Prečo sa nám oplatí dôverovať?

AluPro sú predovšetkým ľudia a zručnosti za nimi. Tím je zložený z inžiniera z Varšavskej technickej univerzity – Fakulty energetiky a leteckého inžinierstva, obchodného špecialistu, magistra z Varšavskej univerzity a absolventa stavebného inžinierstva z Technickej univerzity v Gdansku. Vďaka špecializovanému vzdelaniu a skúsenostiam vo výrobe sú naše produkty obzvlášť dobré.

AluPro by neexistovalo bez našich zamestnancov – zámočníkov, zváračov, montážnikov. Výrobný personál je starostlivo vybraný. Tí, ktorí sa pridajú k tímu, absolvujú školenia. Všetci zvárači majú TUV skúšky.

Dariusz Wojciechowski - Majiteľ
Dariusz Wojciechowski – Majiteľ

Naše najnovšie produkty

ČO ROBÍME?

Sme špecialisti na
výroba hliníka

Stožiare a veže

Vyrábame rádiové stožiare, rádiové stožiare a meracie stožiare do výšky 160 metrov. Vyrábame z ocele a hliníka. Ponuka začína ekonomickým dizajnom série M400 a končí pohodlným M1000. Všetky produkty je možné prispôsobiť príslušnej veternej zóne a plánovanému zaťaženiu povrchu antény

Zistite viac →

Inštalácia v teréne

Inštalujeme naše produkty, vykonávame základné práce vo výškach, inštalujeme antény a kabeláž. Servis stožiarov AluPro a iných výrobcov vykonávame v rámci záručného a pozáručného servisu

Zistite viac →

Pódium a veľtrh

Navrhujeme a vyrábame javiskové nosníky, žeriavové systémy, brány a kľučky. Naše produkty sú kompatibilné s Milos Prolyte, ako aj spojovacími systémami EuroTruss, GlobalTruss a AluStage. Prispôsobujeme sa riešeniu, ktoré už naši klienti majú. Špecializujeme sa na systémy šité na mieru danému interiéru (riešenia na mieru - kluby, diskotéky).

Zistite viac →

konštrukčná kancelária

Navrhujeme priehradové konštrukcie na zákazku a spolupracujeme s projekčnými kanceláriami. V dnešnom zložitom svete sa špecializácia stáva čoraz dôležitejšou. Naši partneri môžu ťažiť z našich dlhoročných odborných znalostí v oblasti navrhovania a výstavby telekomunikačných stožiarov a veží. Poskytujeme databázu stoviek hotových projektov a pripravujeme špecializované riešenia. Navrhujete a váš projekt vyžaduje infraštruktúru stožiarov? Určite nás kontaktujte.

Zistite viac →

Michal Kubiak - Majiteľ

AluPro znamená individuálny prístup ku klientovi

To, čo odlišuje AluPro od iných spoločností, je úzky kontakt zákazníkov s osobami s rozhodovacou právomocou v spoločnosti. Nezamestnávame príliš veľa predajcov – ako majitelia AluPro veríme, že budovanie dlhodobých obchodných vzťahov je základom našich úloh a je našou prioritou. Sme radi, keď naše produkty riešia jedinečné problémy spoločností, pre ktoré pracujeme. Našou superschopnosťou je schopnosť prispôsobiť akýkoľvek produkt podľa požiadaviek zákazníka, a to aj v malých sériách.

Čo nás teda odlišuje?

KONTROLA KVALITY A POSTUPY

Veríme nášmu procesu
riadenie výroby

1.


Skladovanie nespracovaného hliníka

Každá zásielka zo zlievarne hliníka sa líši špecifikáciami materiálu (napr. pevnosťou kovu v ťahu). Aby bolo možné sledovať problémy (napr. nesúlad popisu s druhmi), tieto dávky materiálu musia byť oddelené a vhodne označené.

  • Na samostatné skladovanie hliníkových typov AW6082, AW6060 a AW6063 využívame tri samostatné skladovacie plochy.
  • Každá oblasť má police, ktoré oddeľujú rôzne zásoby.

2.


Kontrola procesu zvárania

Kvalita zvárania je rozhodujúca pre bezpečnosť produktu. Zvárači musia poznať pokyny na zváranie pre každý výrobok, musia byť pod dozorom a zvary musia byť nakoniec kontrolované. Pri obrábaní kovov sa druhy hliníka nedajú miešať náhodne, pretože nie všetky druhy sa dobre kombinujú.

  • Každý výrobok má na zváracej stanici k dispozícii návod na zváranie.
  • Hierarchia zamestnancov uľahčuje kontrolu a nápravu.
  • Približne 30 % každej šarže produktov prechádza vizuálnou kontrolou v súlade so špecifikáciami TUV VT2.

3.


Dizajn podľa Eurokódu

Ďalším dôležitým bezpečnostným faktorom je samotný dizajn. Všetky naše návrhy prechádzajú statickými výpočtami a overením inžinierom so stavebnou kvalifikáciou bez obmedzenia.
Naše návrhy sú plne v súlade s platnými normami PN/EN a Eurocode. K našim produktom pripájame príslušné vyhlásenia o zhode

  • Všetky návrhy sú vytvorené v 3D CAD prostredí.
  • Všetky naše projekty prechádzajú analýzou v rámci analýzy Autodesk Robot a MES.
  • Na požiadanie môže Altruss poskytnúť všetky výpočty pre proces stavebného povolenia vo väčšine členských štátov EÚ.

15 rokov vo výrobe hliníka

350+

Obsluhovaných zákazníkov ročne

430

Projekty realizované v Poľsku a EÚ

22

Krajiny, kde pôsobia naše stožiare

V OČIACH NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

Čo o nás hovoria

„AluPro je osvedčeným partnerom na trhu produkčných služieb. Ich stožiare sa vyznačujú kvalitou zvarov. Ide o dobrú výbavu, ktorá vydrží roky, vyrobená bez zbytočných úspor či „skratov“. Stožiare Alupro montujeme dlhodobo a vďaka tejto spolupráci je percento reklamácií zanedbateľné.

Mirosław Szabucki

Masztpol ・ Majiteľ

„Sieť Sochocin NET bola vytvorená takmer výlučne na produktoch AluPro. Ich prvé stožiare som namontoval v roku 2014 a dnes, po 10 rokoch, stále bez problémov slúžia. Kvalita mi dáva pokoj. V biznise nie je nič horšie ako záplatovanie sietí po jarných búrkach.“

Adam Bugajewski

Sochocin Net ・Majiteľ

NAŠE NAJNOVŠIE INŠTALÁCIE

Balastové stožiare Letisko Modlin

AluPro dokončilo objednávku pre letisko Modlin na inštaláciu dvoch priehradových balastných stožiarov. Technickou požiadavkou bol obmedzený dôraz na jednotku plochy – s tým sme sa vyrovnali tak, že sme ako záťaž použili dlažbové dosky rozložené na veľkej ploche strechy oceľovej haly.

Zosilnená verzia veže T1000-15 pre nemecký trh

Pripravili sme sériu veží T1000-15 špeciálne pripravených na prevádzku v horských podmienkach v Tirolsku, odolajú námraze do 12 cm a tlaku vetra zodpovedajúcemu zóne vetra 3

Lakovaný oceľový stožiar na budove polície v Płocku

Dva oceľové stožiare sme vyrobili a namontovali ako subdodávateľ stavebnej firmy Winnicki. Konštrukcie boli žiarovo pozinkované a natreté sivou farbou - RAL, ladiace s fasádou dokončenej stavby. Stožiare a architektúra budovy pôsobili veľmi esteticky

Szymany veža riadenia letovej prevádzky

Spoločnosť AluPro mala to potešenie vyrobiť a nainštalovať telekomunikačnú vežu H=16 metrov na veži riadenia letovej prevádzky letiska Szymany. Zaujímavý projekt (štruktúra široko podporovaná na 4 "nohách") v prestížnej lokalite. Široké rozostupy kotviacich bodov umožnili výrazné zníženie reakcií na budovu a zavetrenie konštrukcie v porovnaní s alternatívnymi riešeniami.

Stožiar M1000-28 Sierpc

V decembri 2015 sme dokončili montáž lakovaného hliníkového priehradového stožiara M1000-28 (farebne zladené s farbou fasády). Pre nové okresné sídlo v Sierpc. Stožiar a budova vyzerajú obzvlášť pôsobivo.

Plne výsuvná veža T1000-9,9A

V marci 2016 sme uviedli na predaj (a nainštalovali prvému zákazníkovi) malú telekomunikačnú vežu s rebríkom série T1000, vysokým 10 metrov. Charakteristickým znakom dizajnu je jeho bezprecedentný komfort a transportná veľkosť. Celá veža sa dá zložiť do 4 balíkov s rozmermi 250x40x30 cm a hmotnosťou cca 60 kg. Kompaktná veľkosť umožňuje jednoduchú prepravu pomocou dostupných špedičných systémov.

Výstavba osvetľovacej veže T500-20

Sme hrdí na našu účasť na projekte výstavby Národného štadióna vo Varšave, kde sme dodali moderné hliníkové osvetľovacie veže. Na fotografii je jeden z našich produktov pripravený na inštaláciu

Servis stožiarov M750 Kędziżyn Koźle

Štandardná obhliadka spojená s fotodokumentáciou pre klienta. Kontrolujeme napnutie lán a ich stav, vymieňame skorodované laná, vymieňame skorodované skrutky, menšie korózne centrá chránime pozinkovaním, technik vizuálne skúma konštrukciu pri hľadaní únavových či mrazových trhlín. Stožiar si vyžadoval opravy - zváranie priečnika vo výške.

Servis stožiarov M1000-40

V auguste 2014 sme pre AWB Net vykonali kontrolu ich stožiarov spolu s potrebnou údržbou. Všetkým majiteľom odporúčame, aby sa o svoje stavby starali – to im umožňuje pokojne spať počas jesenných búrok.

Servis v Iłowej, M500-16

V lete 2014 sme pre nášho klienta v Iłowej vykonali servis a kontrolu celej siete stožiarov. Kontrola bola úspešná v súlade s kontrolným zoznamom. Pozornosť sme venovali najmä kontrole vodotesných tesnení. Na fotografii je nová kotviaca úprava.

Oceľová veža H=30 pre veľmi malý pozemok

V blízkosti obce Szczerców sme mali možnosť nainštalovať telekomunikačnú vežu pre IT-Partnerov, čo vytvorilo osobitnú dizajnovú výzvu. Veža, vložená medzi 2 budovy, nemohla byť široká viac ako 3 metre s minimálnou výškou 30 metrov. Navrhli sme vhodné riešenie v oceľovom prevedení, pričom sme zvolili prierezy pre silne obmedzený základ, aby bola zachovaná jeho správna statika. Pre veľmi malé pozemky vznikol zaujímavý projekt.

Nájazd vyrovnávajúci autobusový dok

V reakcii na potreby zákazníka sme vyvinuli rampový systém pre autá do 10 ton (zaťaženie nápravy 5 ton). Cieľom bolo vyrovnať úrovne prekládkových dokov prispôsobených pre návesy TIR s úrovňou podlahy priemerného dodávkového vozidla. Riešenie vyústilo do produktu, ktorý sa stal súčasťou stálej ponuky AluPro.

Reklamná štruktúra „Rain of Prizes“.

V januári 2018 sme spolu s klientom „Easy-Busy“ vyvinuli a vyrobili technické riešenie dáždnikového krovu, upevňovacieho systému, podlahového systému a pohonného systému (vozík s navijakom) pre sériu súťaží v obchodných centrách.

Systém hliníkových káblových rebríkov

Začiatkom roka 2016 sme predstavili kompletný systém hliníkových káblových rebríkov v niekoľkých šírkach a s kompletným systémom spojok a pántov pre akúkoľvek vežu alebo stožiar z ponuky AluPro. Pozývame vás, aby ste sa oboznámili s katalógovou ponukou.

Platforma na skoky do výšky

Navrhli sme a vyrobili platformu na skákanie z najvyšších mrakodrapov na svete! Vzrušujúca stavebná výzva a veľmi emotívna úloha. Systém je navrhnutý tak, aby sa dal ľahko prispôsobiť meniacim sa podmienkam v rôznych budovách.

Mriežka pre anestéziologický stĺpik LISSA

Pre INMED sme navrhli a vyrobili veľký priehradový výstavný stánok. Konštrukcia sa používa na prezentáciu novej rotačnej anestetickej kolóny LISSA. Riešenie určené na prepravu lietadlom - najdlhší úsek < 1,5 metra.

SPOLOČNOSTI, KTORÉ NÁM DÔVERUJÚ

Toto sú klienti, ktorých by sme mohli
pomôcť vám s našimi službami a produktmi

Rast s AluPro

Ak ste dizajnérska kancelária alebo priemyselný dizajnér – poskytneme vám všetku podporu. Konzultujeme očakávané riešenia, navrhujeme alternatívne spôsoby založenia konštrukcie a poskytujeme našu databázu projektov vo formáte DWG alebo 3D solid, napr. STEP. Môžete nás tiež zadať subdodávateľom na dokončenie stožiarovej časti vášho projektu

Ak ste poskytovateľom internetových služieb (WISP) alebo integrátorom siete GSM alebo GSM-R, kontaktujte nás pre zistenie cien za dlhodobú spoluprácu. Podpisujeme objemové zmluvy s garantovanou sadzbou na stanovené časové obdobie. Vďaka nám môžete zvýšiť spoľahlivosť služieb a optimalizovať cenu rozširovania siete.

Ak ste veľkoobchodník v odvetví a predávate telekomunikačné zariadenia a chceli by ste si zabezpečiť ďalšie odvetvie príjmu - zvážte spoluprácu so spoločnosťou Alupro. Máme zaujímavú prípadovú štúdiu, ako by takáto spolupráca mohla vyzerať – už dlhé roky dodávame zariadenia jednému z najväčších veľkoobchodov v priemysle vo Veľkopoľsku. Porozprávajte sa s nami o tom.

ZÓNA VEDOMOSTI

Naše najnovšie texty a otázky a odpovede

Otvorte konverzáciu
Potrebujete podporu?
Naskenujte kód
Tím podpory AluPro
Ahojte 👋
Ako vám dnes môžeme pomôcť?!