Cennik Usług

 

Prawo:
Usługa Przybliżona cena netto Uwagi
  Adaptacja projektu gotowego 1 000 – 1 500 PLN
  Projekt budowlany  od 2 400 PLN
  Proces uzyskania pozwolenia na budowę od 2 000 PLN
  Zgłoszenie robót budowlanych od 800 PLN
  Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza od 800 PLN   w tym operat pionowości masztu
  Dokumentacja powykonawcza od 500 PLN
  Ekspertyzy budowlane (masztowe) od 2 000 PLN
  Analiza możliwych rozwiązań vs. potrzeby klinenta gratis   po dostarczeniu planów budynku
Usługi podstawowe:
Usługa Przybliżona cena netto Uwagi
  Montaż masztu od 1 200 PLN
  Dojazd samochodem osobowym 1,8 PLN km   cena liczona w jedną stronę
  Dojazd ekipy samochodem dostawczym  2,2 PLN km   cena liczona w jedną stronę
  Dojazd ekipy + transport masztu autem pow. 3,5 t 3,0 PLN km   do obiętości 40 m3
  Przegląd gwarancyjny i pogwarancyjny 3 kierunki odciągów od 40 PLN / metr wysokości   plus koszt dojazdów wymian i napraw
  Przegląd  gwarancyjny i pogwarancyjny 4 kierunki odciągów od 55 PLN / metr wysokości   plus koszt dojazdów wymian i napraw
  Fundamentowanie wycena indywidualna
  Instalacja anten / okablowanie /odgromówka 120 PLN /godzina   koszt pracy na wysokości
  Przebudowa istniejącego masztu  wycena indywidualna

 

 

Ceny netto, NIE zawierają podatku VAT